KLUBOVNA SPOLKU
Vacuum Art Space

oficiální název spolku:    Vacuum Art Space z.s.

IČ: 082 60 869
sídlo: Vršovická 932/23, Praha 10 – Vršovice, 101 00
spolek je zapsaný pod sp. zn. L 72164, vedený u Městského soudu v Praze

Právní forma: Spolek
Prezident spolku: Anita Blokšová
Způsob jednání: Prezident rozhoduje ve všech záležitostech spolku samostatně.
Účel spolku: sdružování členů a čekatelů v prostorách klubu, pořádání vlastních klubových srazů a dalších aktivit s tím souvisejících (více uvedeno na výpisu ze spolkového rejstříku)

  • Vstup pouze pro členy a čekatele spolku !
  • Nejedná se o veřejný prostor, či místo veřejnosti přístupné
  • Všichni členové i čekatelé se musí řídit návštěvním řádem
  • Shromaďování členů a čekatelů v prostorách spolku:

PONDĚLÍ – SOBOTA : 15:00 – 00:00
NEDĚLE : ZAVŘENO

web: www.vacuumartspace.cz
fb: Vacuum Art Space Family

tel.: +420 774 888 23